Lokalizacja

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świetokrzyskiego w powiecie jędrzejowskim i obejmuje gminy:

  • na odcinku od km 583+540 – 591+412,36 – gmina Jędrzejów (km lokalny)
  • na odcinku od km km 591+412,36 – 603+472,59 – gmina Wodzisław (km lokalny)

Rozbudowa

Jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest dostosowanie drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa – Kraków do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Długość odcinka

Długość całego projektowanego odcinka wynosi 19 932,59 m
 

Przebieg drogi

Droga ekspresowa S7 będzie biec w przeważającej części po aktualnym śladzie.

Ochrona środowiska – przez

– integrację drogi z krajobrazem przez odpowiednie ukształtowanie trasy, dobór materiałów i zastosowanie zeleni,

– tworzenie ciekawych osi widokowych, akcentów w krajobrazie oraz dbałość o zachowanie lokalnego charakteru krajobrazu,

– unikanie niszczenia ważnych elementów krajobrazu,

– prowadzenie trasy tak aby droga nie rozcinała lub rozcinała w minimalnym stopniu ekosystemy lub wspólnoty ludzkie,

– prowadzenie trasy tak aby miała minimalny wpływ na formy terenu i wymagała jak najmniejszych robót ziemnych,

– integrowanie drogi z istniejącym ukształtowaniem terenu,

– unikanie dysharmonii i dużych zmian krajobrazu, które mogą być spowodowane przez długie, wysokie nasypy,

– dbałość o estetykę drogi i obiektów jej towarzyszących,

– tworzenie interesujących kompozycji zieleni przydrożnej,

Usługi transportowe Lesław Kilian
Transport gabarytów, przeprowadzki. Sprawdź nas
Firma Transportowa Opole
Estetyka – zasady

– harmonia kompozycji drogi, mostu i otoczenia oraz płynnego przejścia między tymi elementami,

– dobre opytczne prowadzenie kierowcy z zachowaniem dobrej jakości i ciagłości informacji mu przekazywanej,

– rozpoznawalność elementów obrazu drogi,

– możliwość wykorzystania nowych elementów krajobrazu do poprawy orientacji kierowcy,

– poprawa bezpieczeństwa ruchu (oświetlenie, oznakowanie).

Mosty, wiadukty, kładki dla pieszych

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 6 mostów oprócz tego: 1 przejście podziemne, 11 wiaduktów, 3 przejazdy gospodarcze, 2 kładki dla pieszych

Węzły

W ramach inwestycji przewidywane są 4 węzły:

– Węzeł „Piaski” Jędrzejów „Węzeł Wschód” w km 583+918,75

– Węzeł „Łączyn” „Jędrzejów Południe” w km 586,378,50

– Węzeł „Merzawa” w km 593+772,14

– Węzeł „Wodzisław” w km 599+689,90

Miejsca Obsługi Podróżnych

Projekt uwzględnia przygotowanie terenów dla 2 Miejsc Obsługi Podróżnych, których zadaniem będzie obsługa ruchu tranzytowego.

Interaktywna mapa