ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 07.08.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z wykonaniem przewiązki umożliwiającej przełożenie ruchu z prawej jezdni na jezdnię lewą w km 582+800 - 583+540. Jezdnia prawa po której aktualnie odbywa się ruch zostanie zawężona do jednego pasa ruchu. wszystkie aktualności