ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 02.08.2017 r. planuje przełożenie ruchu na prawą jezdnię w km 602+000 - 603+472, oraz w dniu 04.08.2017 r. przełożenie ruchu na jezdnię lewą w km 599+100 - 600+100. wszystkie aktualności