ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

 

 

 

 

 

Wykonawca w dniu 13.04.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na nowy odcinek lewej jezdni w km. 585+700-587+260.

Zamknięte zostanie skrzyżowanie w m. Łączyn (w miejscu docelowego węzła Łączyn). Ruch skierowany zostanie na łącznice węzła i odbywać się będzie dwukierunkowo, tak by umożliwić zjazd oraz wjazd na DK7. W miejscu docelowego ronda wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

wszystkie aktualności