ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ PRZERWIE W PROWADZENIU PRAC

 

 

 

 

Przerwa w prowadzeniu prac

Zgodnie z Warunkami Kontraktu rozpoczął się okres przerwy zimowej (tj.

15.12.2016 - 15.03.2017), w związku z czym Wykonawca nie zakładał wykonywania robót. Niemniej jednak w przypadku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych Wykonawca nie wyklucza realizacji prac w tym okresie.

wszystkie aktualności