ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU w dniu 15.12.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca w dniu 15.12.2016 r. planuje przełożenie ruchu na nowowybudowaną jezdnię lewą S7 na odcinku od km 582+510
do km 585+300, a także dopuszczenie ruchu po łącznicach węzła Łączyn.

 

wszystkie aktualności