ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
w dniu 04. 11. 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca w dniu 04.11.2016 r. planuje przełożenie ruchu na nowowybudowaną jezdnię lewą S7 na odcinku od km 602+900
do km 603+700.

 

 

wszystkie aktualności