ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU w dniu 23. 08. 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca w dniu 23. 08. 2016 r. planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu związaną z przeniesieniem ruchu w Wodzisławiu na odcinki nowej jezdni i przeniesienie ruchu z dróg serwisowych na nowo wybudowaną jezdnię prawą od km 598+000 do km 599+100 i na nowo wybudowaną jezdnię lewą od km 599+100 do km 600+100.

 

wszystkie aktualności