Prace związane z utrzymaniem czystości jezdni w rejonach prowadzonych robót

Wykonawca na bieżąco prowadzi prace związane z utrzymaniem czystości jezdni w rejonach prowadzonych robót oraz tymczasowego oznakowania ruchu.

wszystkie aktualności