Aktualności


< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna >

 • Zakończenie przerwy zimowej
  Promost Consulting ( 2015-03-17 )

  Zgodnie z aktualnym Programem Robót zakończył się okres przerwy zimowej (tj. 15.12.2014 - 15.03.2015). W związku z powyższym Wykonawca realizować będzie planowane prace w zwiększonym zakresie.

  Więcej

 • Aneks do tymczasowej organizacji ruchu w miejscowości w rejonie Węzła Wodzisław
  Promost Consulting ( 2015-02-11 )

  Generalny Wykonawca jest w trakcie opracowywania aneksu do tymczasowej organizacji ruchu, mającego na celu usprawnienie dojazdu do posesji dla mieszkańców miejscowości w rejonie Węzła Wodzisław

  Więcej

 • Utrudnienia w ruchu (02 - 07.02.2015r.)
  Promost Consulting ( 2015-02-02 )

  W bieżącym tygodniu tj. 02 – 07.02.2015 r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu

  Więcej

 • Prace związane z utrzymaniem czystości jezdni w rejonach prowadzonych robót
  Promost Consulting ( 2015-01-31 )

  Wykonawca na bieżąco prowadzi prace związane z utrzymaniem czystości jezdni w rejonach prowadzonych robót oraz tymczasowego oznakowania ruchu.

  Więcej

 • Przerwa w prowadzeniu prac
  Promost Consulting ( 2014-12-23 )

  Od dnia 23.12.2014 r. nastąpi przerwa w prowadzeniu prac do dnia 07.01.2015 r.

  Więcej

 • Tymczasowa organizacja ruchu
  Promost Consulting ( 2014-12-09 )

  Informujemy, że w dniu 09.12.2014 r.wprowadzono tymczasową organizację  ruchu na całej długości odcinka. Zmiana polega na zawężeniu lewej strony pasa ruchu i będzie obowiązywała do końca realizacji inwestycji. W dniu 09.12.2014 r. podpisano Protokół Odbioru Oznakowania.

  Więcej

 • Przekazanie placu budowy
  Promost Consulting ( 2014-10-24 )

  W dniu 24 paźdzernika 2014r. oficjalnie przekazano plac Budowy.

  Więcej

 • Umowa na budowę drogi S-7 z Wykonawcą
  Promost Consulting ( 2014-10-16 )

  UMOWA Z WYKONAWCĄ W dniu 16 października 2014 została podpisana umowa z Wykonawcą. Umowa dotyczy budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.

  Więcej

 • Umowa na Nadzór Inwestorski nad budową drogi S-7
  Promost Consulting ( 2014-07-29 )

  UMOWA W dniu 29 sierpnia 2014 została podpisana umowa na Nadzór Inwestorski nad budową drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.  

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 0000-00-00 )

  ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU: W dniu 24.05.2017 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w km 584+900-586+000 - miejsce robót wygrodzone zostanie tablicą prowadzącą z zamontowanymi światłami ostrzegawczymi U-35 barwy żółtej, tablicami kierującymi U-21b ustawionymi co 20 m oraz barierą zamykającą U-20b. Pas ruchu zostanie zwężony do minimum 3 m szerokości.

  Więcej

< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna >