Aktualności


< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna >

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU w dniu 03.08.2016 r.
  Promost Consulting ( 2016-07-27 )

  Wykonawca w dniu 03.08.2016 r. planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na odcinek nowo wybudowanej jezdni od km 585+200 do połączenia z obecnie funkcjonującym przełożeniem ruchu na nową jezdnię w rejonie węzła Łączyn.   

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU w dniu 21. 07. 2016 r.
  Promost Consulting ( 2016-07-15 )

    Wykonawca w dniu 21.07.2016 r. planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu z dróg serwisowych na nową jezdnię prawą w km 595+500 do 596+600.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU w dniu 04. 07. 2016 r.
  Promost Consulting ( 2016-06-28 )

  W dniu 04. 07. 2016 r. planowana jest zmiana organizacji ruchu.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU w dniu 27. 06. 2016 r.
  Promost Consulting ( 2016-06-21 )

    W związku z budową ronda w m. Nowy Łączyn, Skroniów w ciągu ulicy Partyzantów w dniu 27. 06. 2016 r. planowana jest zmiana organizacji ruchu.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU W dniu 22.06.2016 r.
  Promost Consulting ( 2016-06-20 )

  W dniu 22.06.2016 r. planowana jest zmiana organizacji ruchu, która obejmuje następujący zakres:   1. Potok Mały: Uciąglenie ruchu na nowej jezdni w rejonie stacji BP od km 589+802 do 590+620. 2. Świątniki: Przełożenie na nową jezdnię od km 601+889 do 602+736 w wariancie 1 i do połączenia z końcem zakresu 603+450 w wariancie drugim.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU W dniu 04.02.2016 r.
  Promost Consulting ( 2016-02-01 )

  W dniu 04.02.2016 r. zostanie wprowadzona etapowa zmiana organizacji ruchu na odcinku w Klemencicach (od km 598+000 skierowanie osobnych relacji na drogi serwisowe i powrót do istniejącej organizacji w km 599+100)

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2015-12-11 )

  W dniu 18.12.2015 r. planowane jest przełożenie ruchu na nową (prawą) jezdnię od km 596+600 do km 597+800.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2015-11-27 )

  W dniu 03.12.2015 r. planowana jest zmiana organizacji ruchu, która obejmuje: 1. Przełożenie ruchu na nową lewą jezdnię od km 586+150 (Łączyn) do km 590+000 (do stacji paliw BP). 2. Wydłużenie funkcjonującego by-passu w Wodzisławiu do skrzyżowania z drogą powiatową.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU W dniu 23.11.2015 r.
  Promost Consulting ( 2015-11-17 )

  W dniu 23.11.2015 r. planowane jest przełożenie ruchu na nową jezdnię między miejscowościami Mierzawa (od km 593+600)a Klemencice (do km 596+700)

  Więcej

 • Informacja dot. planowanego przełożenia ruchu
  Promost Consulting ( 2015-10-15 )

        W dniu 13.10.2015 r. wprowadzono zmianę organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na nową jezdnię od km 590+578 do km 592+858 (Mierzawa, W8).

  Więcej

< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna >