Aktualności


< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna >

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2017-07-25 )

  Wykonawca w dniu 27.07.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na prawą jezdnię na węźle Wodzisław. Organizacja ruchu zostanie wprowadzona na 4 dni (od 27.07.2017 r. do 31.07.2017 r.). Po tym czasie ruch odbywać się będzie jak dotychczas.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2017-07-14 )

  Wykonawca w dniu 19.07.2017 r. planuje przełożenie ruchu na prawą jezdnię w zakresie km 583+540-586+200.  

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2017-07-13 )

  ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU Wykonawca w dniu 14.07.2017 r. planuje przełożenie ruchu na nowowybudowaną prawą jezdnię w km 599+100-600+050.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2017-07-04 )

  Wykonawca w dniu 05.07.2017 r. planuje przełożenie ruchu na nowy odcinek drogi S7 w zakresie km 600+050 - 602+000.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2017-06-27 )

   Wykonawca w dniu 30.06.2017 r. planuje przełożenie ruchu na nowowybudowaną prawą jezdnię w km 589+900 - 593+120.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2017-06-21 )

  Wykonawca w dniu 27.06.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu polegającą na zajęciu połówkowym ciągu drogi powiatowej nr 0185T po stronie zachodniej DK7, wprowadzona zostanie sygnalizacja świetlna - ruch odbywać się będzie na zasadzie wahadła.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2017-06-09 )

    Wykonawca w dniu 14.06.2017 r. planuje przełożenie ruchu na nowowybudowaną prawą jezdnię w km 594+000 – 597+100.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2017-05-18 )

  W dniu 24.05.2017 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w km 584+900-586+000 - miejsce robót wygrodzone zostanie tablicą prowadzącą z zamontowanymi światłami ostrzegawczymi U-35 barwy żółtej, tablicami kierującymi U-21b ustawionymi co 20 m oraz barierą zamykającą U-20b. Pas ruchu zostanie zwężony do minimum 3 m szerokości.

  Więcej

 • PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE ROBÓT KONTRAKTOWYCH
  Promost Consulting ( 2017-05-18 )

  W dniu 16.05.2017 r. podpisano aneks do umowy kontraktowej w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie robót kontraktowych do dnia 22.09.2017 r.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2017-05-16 )

  Wykonawca w dniu 19.05.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na nowowybudowaną jezdnię prawą w kilometrze 586+200-589+900 oraz na jezdnię lewą w kilometrze 595+900-597+100.

  Więcej

< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna >