Aktualności


< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | następna >

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2017-06-21 )

  Wykonawca w dniu 27.06.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu polegającą na zajęciu połówkowym ciągu drogi powiatowej nr 0185T po stronie zachodniej DK7, wprowadzona zostanie sygnalizacja świetlna - ruch odbywać się będzie na zasadzie wahadła.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2017-06-09 )

    Wykonawca w dniu 14.06.2017 r. planuje przełożenie ruchu na nowowybudowaną prawą jezdnię w km 594+000 – 597+100.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2017-05-18 )

  W dniu 24.05.2017 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w km 584+900-586+000 - miejsce robót wygrodzone zostanie tablicą prowadzącą z zamontowanymi światłami ostrzegawczymi U-35 barwy żółtej, tablicami kierującymi U-21b ustawionymi co 20 m oraz barierą zamykającą U-20b. Pas ruchu zostanie zwężony do minimum 3 m szerokości.

  Więcej

 • PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE ROBÓT KONTRAKTOWYCH
  Promost Consulting ( 2017-05-18 )

  W dniu 16.05.2017 r. podpisano aneks do umowy kontraktowej w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie robót kontraktowych do dnia 22.09.2017 r.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2017-05-16 )

  Wykonawca w dniu 19.05.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na nowowybudowaną jezdnię prawą w kilometrze 586+200-589+900 oraz na jezdnię lewą w kilometrze 595+900-597+100.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU DLA DRÓG POWIATOWYCH NR 0191T ORAZ 0185T
  Promost Consulting ( 2017-04-11 )

    ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU DLA DRÓG POWIATOWYCH NR 0191T ORAZ 0185T Wykonawca w dniu 18.04.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z połówkowym zajęciem drogi powiatowej nr 0185T –  ruch sterowany będzie sygnalizacją świetlną na zasadzie wahadła. Ponadto zostanie całkowicie zamknięta droga powiatowa nr 0191T.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Promost Consulting ( 2017-04-10 )

      Wykonawca w dniu 13.04.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na nowy odcinek lewej jezdni w km. 585+700-587+260. 

  Więcej

 • Zakończenie przerwy zimowej
  Promost Consulting ( 2017-03-16 )

  Zgodnie z aktualnym Programem Robót zakończył się okres przerwy zimowej (tj. 15.12.2016 - 15.03.2017). W związku z powyższym Wykonawca realizować będzie prace w zwiększonym zakresie.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ PRZERWIE W PROWADZENIU PRAC
  Promost Consulting ( 2016-12-20 )

  Przerwa w prowadzeniu prac   Zgodnie z Warunkami Kontraktu rozpoczął się okres przerwy zimowej (tj. 15.12.2016 - 15.03.2017), w związku z czym Wykonawca nie zakładał wykonywania robót. Niemniej jednak w przypadku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych Wykonawca nie wyklucza realizacji prac w tym okresie.

  Więcej

 • ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU w dniu 15.12.2016 r.
  Promost Consulting ( 2016-12-09 )

    Wykonawca w dniu 15.12.2016 r. planuje przełożenie ruchu na nowowybudowaną jezdnię lewą S7 na odcinku od km 582+510 do km 585+300, a także dopuszczenie ruchu po łącznicach węzła Łączyn.

  Więcej

< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | następna >