Aktualności

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

W dniu 23.09.2017 r. od godziny 11:00 zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu. Ruch odbywać się będzie po obu jezdniach drogi ekspresowej S-7.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 18.09.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związana z dopuszczeniem ruchu po obu łącznicach węzła Piaski.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 15.09.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na jezdnię lewą w zakresie od km 589+900 (przy stacji paliw BP) do km 596+500 (Klemencice – za MOP Ludwinów) i na jezdnię prawą w zakresie od km 596+500(Klemencice – za MOP Ludwinów) do km 599+100 (przed węzłem Wodzisław).

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 06.09.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na jezdnię prawą w zakresie km 599+100 – 603+472,59.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 21.07.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na jezdnię prawą w km 593+100 – 594+000.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 16.08.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu polegającą na zwężeniu jezdni DW768 ul. Głowackiego w Jędrzejowie na odcinku budowy studni kanalizacyjnych.

Usługi transportowe Lesław Kilian
Transport gabarytów, przeprowadzki. Sprawdź nas
Firma Transportowa Opole
ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 10.08.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na lewą jezdnię od początku zakresu do km 589+900. Ponadto w tym samym dniu zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu związana z poszerzeniem jezdni prawej od km 583+09,51 do km 583+540,00.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 07.08.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z wykonaniem przewiązki umożliwiającej przełożenie ruchu z prawej jezdni na jezdnię lewą w km 582+800 – 583+540. Jezdnia prawa po której aktualnie odbywa się ruch zostanie zawężona do jednego pasa ruchu.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 02.08.2017 r. planuje przełożenie ruchu na prawą jezdnię w km 602+000 – 603+472, oraz w dniu 04.08.2017 r. przełożenie ruchu na jezdnię lewą w km 599+100 – 600+100.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 01.08.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na lewą jezdnię w zakresie km 596+500-599+100.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 27.07.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na prawą jezdnię na węźle Wodzisław. Organizacja ruchu zostanie wprowadzona na 4 dni (od 27.07.2017 r. do 31.07.2017 r.). Po tym czasie ruch odbywać się będzie jak dotychczas.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 19.07.2017 r. planuje przełożenie ruchu na prawą jezdnię w zakresie km 583+540-586+200.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU Wykonawca w dniu 14.07.2017 r. planuje przełożenie ruchu na nowowybudowaną prawą jezdnię w km 599+100-600+050.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 05.07.2017 r. planuje przełożenie ruchu na nowy odcinek drogi S7 w zakresie km 600+050 – 602+000.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 30.06.2017 r. planuje przełożenie ruchu na nowowybudowaną prawą jezdnię w km 589+900 – 593+120.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 27.06.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu polegającą na zajęciu połówkowym ciągu drogi powiatowej nr 0185T po stronie zachodniej DK7, wprowadzona zostanie sygnalizacja świetlna – ruch odbywać się będzie na zasadzie wahadła.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 14.06.2017 r. planuje przełożenie ruchu na nowowybudowaną prawą jezdnię w km 594+000 – 597+100.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

W dniu 24.05.2017 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w km 584+900-586+000 – miejsce robót wygrodzone zostanie tablicą prowadzącą z zamontowanymi światłami ostrzegawczymi U-35 barwy żółtej, tablicami kierującymi U-21b ustawionymi co 20 m oraz barierą zamykającą U-20b. Pas ruchu zostanie zwężony do minimum 3 m szerokości.

PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE ROBÓT KONTRAKTOWYCH

W dniu 16.05.2017 r. podpisano aneks do umowy kontraktowej w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie robót kontraktowych do dnia 22.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca w dniu 19.05.2017 r. planuje zmianę organizacji ruchu związaną z przełożeniem ruchu na nowowybudowaną jezdnię prawą w kilometrze 586+200-589+900 oraz na jezdnię lewą w kilometrze 595+900-597+100.